Cercetarea stiintifica nu este o simpla profesiune - este rezultatul îmbinarii între o “chemare” personala si o suma de deprinderi însusite prin practica obtinute odata cu rodul transmutarii în întelegere a unui fundament solid de cunostinte. Aceste cunostinte sunt dobândite prin educatie intelectuala sistematica dar si prin spirit autodidact, în cursul unor procese de învatamânt formal si continuu, în care raportul dintre formal si nonformal se poate optimiza natural si potrivit fiecarui participant
 
 
 
 
 
PROGRAM de EDUCATIE NONFORMALA iniţiat de Centrul pentru Studii Complexe
 
 
 
Obiective generale
 
- redefinirea relaţiei profesor – elev în contextul unui  învăţământ continuu, specific societăţii cunoaşterii;
 
- motivarea actului educaţional prin:
  • stimularea curiozităţii si a interesului pentru ştiinţă şi tehnologie;
  • utilizarea artei actorului în promovarea valorilor universale, culturale şi ştiinţifice în sensul celei de a III-a culturi (în sensul definit de Snow).
  • participarea elevilor şi studenţilor la rezolvarea efectiva a unor probleme reale, de interes comunitar, (prin intermediul unor proiecte ştiinţifice, capabile să ofere cadrul formării de noi abilităţi precum: ingeniozitate, atitudine proactivă, capacitate de comunicare şi lucru în echipă, adaptabilitate etc.)
- recâştigarea prestigiului şcolii, îmbunătăţirea imaginii profesorului, a cercetătorului precum şi evidenţierea multivalentă a rolului pe care ştiinţa şi tehnologia il are în dezvoltarea umanităţii, dincolo de « Zidul complexităţii ».
 
 
 
 
 
 
 

   Programul NEXUS – T porneşte de la premiza că o întrebare bine pusă poate declanşa un proces cognitiv specific, capabil să trezească interesul, curiozitatea şi să motiveze efortul de acumulare de cunoştinţe. Din acest motiv, programul este astfel conceput încât să stimuleze capacitatea tinerilor de a genera întrebări pertinente ce urmează să capete răspuns în urma unui proces bazat în mare măsură pe auto-instruire, cercetare experimentală şi comunicare în reţea intra- şi Inter Net cu alţi cursanţi interesaţi de aceeaşi problematică.

In 2007, programul Nexus-T a fost relansat la nivel naţional, într-o nouă variantă, ce implică colaborarea explicită dintre mediul Universitar, mediul liceal si cel gimnazial. A fost inclusă o platformă de cercetare experimentală, BioNexus AquaLab formată dintr-un ansamblu de senzori, sistem complex de achiziţie şi control computerizat şi un important pachet de programe de procesare a semnalelor furnizate de senzori. In acest mod se crează cadrul experimental, in varianta de Laborator deschis cu utilizatori multiplii, fapt ce contribuie la formarea abilitatilor de cercetare experimentala, de lucru in echipe interdisciplinare situate in zone geografice diferite, la integrarea cunoştiinţelor şi promovarea creativităţii si spiritului antreprenorial.

Programul NEXUS-T in Suceava
Programul NEXUS-T in Buzau
Programul NEXUS-T în Otopeni
 
 
   Programul Nexus-T a fost inaugurat în martie 2002, în Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu (TV) din Bucuresti.

La deschidere au participat: doamna Ecaterina Andronescu, Ministrul Educatiei si Cercetarii, domnul Adrian Campurean, Secretar de Stat M.E.C., domnul  Mario Ruse, Secretar de Stat  M.T.S. domnul  Dan Vuerich, Consilier de Stat, Administratia Prezidentiala, domnul  Valentin Nicolau, Consilier al Primului Ministru, domnul  Varujan Pambuccian, deputat, domnul Valeriu Velciu, Presedinte-Director General, Automatica S.A., doamna Mihaela Gorodcov, Director General I.D.G.

Amănunte despre acest prin program pilot aici >>>>

O sisteză asupra programului Nexus-T este prezentată intr-un articol dedicat, publicat in 2008 in "Education and new educational technologies" - ISBN 978-960-474-013-0

Tinerii care s-au evidenţiat în cadrul activităţilor desfăşurate prin acest program de educaţie nonformală au participat şi la Academia de Ştiinţe Porspective şi Viitorologie - Atlantykron. O parte din ei au experimentat o dublă postură: dea de lectori la grupele de vârstă mai mică şi de cursanţi în cadrul workshopuri-lor organizate cu acest prilej.

© 2008 Centrul pentru Studii Complexe - centru UNESCO