A participa în programul NEXUS inseamnă
a cultiva propria minte şi pricepere pentru a percepe
şi conlucra cu mediul, năzuind să înţelegi Complexitatea Naturii
 
NEXUS[1] este un program permanent al Centrului pentru Studii Complexe, clădit prin experienţă acumulată, asumată, exprimată activ prin atitudine civică, prin iniţiative şi prin activităţi susţinute cu efort propriu, dar şi pe câteva adevăruri simple, care, în societatea românească de azi, sunt prea mult ignorate:
 
- Omul este sursă a creaţiei umane.
- Rezultatele creaţiei umane devin resurse pentru dezvoltarea umanităţii.
- Cercetarea fundamentală este generatoarea puterii de a crea, dată atât de forţa de a transfera experienţa în abstract cât şi de priceperea de a găsi căi de concretizare a înţelegerii dobândite prin abstractizare.
- Rezultatele cercetarii fundamentale înzestrează o naţiune cu rafinament, îi conferă prestigiu şi îi dau şansa de a privi cu încredere spre viitor.
- A deveni cercetător înseamnă a împlini prin cultivare vocaţia personală de cercetător, dar înseamnă şi a avea şansa de a fi fost motivat de către mediu pentru a vedea în vocaţia cercetării o şansă de împlinire socială.
- A activa ca cercetător înseamnă a fi înzestrat cu abilitatea de a conlucra în echipe şi în comunităţi de cercetare competitive; această înzstrare se realizează numai prin antrenarea, celui care este un cercetător în devenire, în grupuri care desfăşoară în mod efectiv activităţi de cercetare.
 
 
 
 
 
 
NEXUS ia în consideraţie explicit faptul că cercetarea ştiinţifică, asemeni oricărei altei activităţi umane din ultimul deceniu se află în cursul unei ample transformări odată cu dezvoltarea si extinderea Socetăţii Cunoaşterii.
 
 

 

     [1] Nexus înseamnă miezul în care se plămădesc germenii viitorului

Cercetarea nu este o simplă profesiune - este rezultatul îmbinării între o “chemare” personală şi o sumă de deprinderi însuşite prin practică obţinut odată cu rodul transmutării în înţelegere a unui fundament solid de cunostinţe dobândite prin spirit autodidact şi prin educaţie intelectuală sistematică, în cursul unor procese de învăţământ iniţial şi continuu în care raportul dintre formal şi nonformal se poate optimiza natural şi potrivit fiecărui participant.
 
Acest din urmă aspect devine o necesitate pregnantă în Societatea Cunoaşterii în care:
 
·      activităţile de cercetare şi antreprenoriatul inovativ devin pârghii esenţiale ale durabilităţii dezvoltării;
 
·       cultivarea vocaţiei de a cerceta se impune, alături de formarea spiritului de întreprindere inovativă, ca o condiţie  critică pentru supravieţuirea culturală a oricărei comunităţi;
 
·       sunt create condiţiile care să ofere acel mediu prielnic pentru ca împlinirea vocaţiei de a cerceta să devină mai  lesne şi împlinire socială;
 
·       adaptarea continuă la mediul nou creat devine o trăsătură de bază noii condiţii umane iar amploarea şi complexitatea proceselor de geomodernizare impun o reconceptualizare majoră a strategiilor de dezvoltare, de organizare a activităţilor de cercetare şi de realizare a competitivităţii economice prin inovare.
 
 
 
Programul Nexus urmăreşte auto-finanţarea
prin proiectarea, realizarea şi comercializarea
unor kituri didactice, in special a celor destinate
experimentarii in domeniul studiului Complexităţii
NEXUS se desfăşoară prin aplicarea şi rafinarea continuă a unei metodologii de motivare, educare şi antrenare, bazată pe un algoritm multi-nivel de integrare treptata a tinerilor in activitatea de cercetare şi prin construcţia parteneriatului cu antrprenoriatul inovativ pentru a genera infrastructura de cercetare necesara.

Conceptul de "PROIECT DESCHIS"

 Cercetarea fundamentală este  o expresie a năzuinţei omeneşti de a înţelege lumea, precum şi o sursă a unor năzuinţe omeneşti  privitoare  la ceea ce ar trebui să devină lumea. Năzuinţele sunt dorinţe pentru care există în principiu posibilitatea  unor realizări concrete. Năzuinţele sunt primul pas către materializarea a "ceva" care există numai în spirit  şi care poate deveni treptat expresia manifestării spiritului în realitatea  materială.
 
Există năzuinţe proprii precum şi năzuiţe care nu au sens decat dacă sunt comune, dacă în jurul lor s‑a strâns un număr suficient de indivizi uniţi de o aceeaşi viziune. Doar atunci se naşte un proiect funcţional.
 
Până când o năzuinţă să devină un astfel de proiect ea poate fi doar o stare de spirit tradusă într‑o propunere de proiect. Am numit propunerile noastre: "Proiecte deschise"!  
 
În principiu, sub această denumire se găsesc teme care:
-definesc direcţiile active de interes permanent asumate de către CSC.
-îşi caută realizatorii, şi/sau  sunt pe moment irealizabile, dar pot deveni active  pe termen lung.
De asemeni:
-sunt teme lansate de CSC către mediul social, ca semnale ale unor probleme pe care le consideră de importanţă socială fundamentală;
-sunt teme pentru care CSC aşteaptă ca celelalte organizaţii şi instituţii  să devină receptive şi în realizarea cărora să îşi  manifeste disponibilitatea de a coopera.
 
  Proiectul deschis este o etapă în cadrul procesului de restructurare a cercetării ştiinţifice româneşti
 
Directia 1. Studiul proceselor de morfogeneza (acronim M)

      Cuvinte cheie: forma, pattern, morfogeneza, autoorganizare, fractal

      Tema 1: Formele naturale (acronim FN)

Proiect M-FN-CPN: Catalog de pattern-uri naturale sau obtinute prin experiment;
Proiect M-FN-CPM: Catalog de pattern-uri obtinute prin modelare numerica;
Proiect M-FN-CDA: Metode moderne de cuantificare si discriminare a anizotropiilor spatiale complexe, cu aplicatii la descrierea formelor naturale;
Proiect M-FN-CP: Corelatie spatiala vs. Polidispersitate in analiza fractala;
Proiect M-FN-TM: Formalizarea teoretica a morfogenezei;
Proiect M-FN-CM: Demonstrarea experimentala a existentei sau inexistentei unui “camp morfogenetic”;
Proiect M-FN-AL: Explorarea proprietatilor de alometrie din lumea vie;
Proiect M-FN-MC: Experimente numerice pe modele de crestere pentru plante, tesuturi si ecosisteme;

       Tema 2: Structurarea in gradient (acronim SG)

Proiect M-SG-A: Studii teoretice si experimentale privind structurarea prin agregare
Proiect M-SG-S: Studii teoretice si experimentale privind structurarea prin solidificare
Proiect M-SG-F: Studii teoretice si experimentale privind structurarea prin fragmentare

       Tema 3: Forma ca parametru; rolul formei in Natura (acronim FP)

Proiect M-FP-SA: Rolul structurilor arhetipale de tipul Sectiunii de Aur in Natura;
Proiect M-FP-O: Studiul relatiei forma-functie si a optimalitatii formelor naturale in perspectiva evolutiei; studii de optimizare a structurii;

 

Directia 2. Studiul viului in context (acronim V)
       Cuvinte cheie: biostructura, metabolism, autoorganizare, viata artificiala, bioritm,
       societate, bursa, ecologie, geonomie, astrofizica.

      Tema 1: Identificarea diferentelor principiale dintre viu si neviu (acronim VN)

Proiect V-VN-BS: Definirea teoretica si experimentala a conceptului de “biostructura”;
Proiect V-VN-T: Tesigrafia ca metoda de evidentiere a viului;
Proiect V-VN-S: Viul ca senzor complex;

     Tema 2: Geneza si dinamica sociala (acronim S)

Proiect V-S-M: Morfogeneza si stabilitate sociala – studii de caz;
Proiect V-S-TC: Metodologii de identificare obiectiva a tipurilor de culturi;
Proiect V-S-MOA: Manageriatul intre Organizarea si Autoorganizarea proceselor productive;
Proiect V-S-IE: Societatea intre ierarhie si egalitarism;
Proiect V-S-R: Studiul retelelor sociale si a fenomenelor “small world”;
Proiect V-S-TI: Studiul transmiterii informatiei in structuri sociale;
Proiect V-S-U: Modelare cu agenti inteligenti a unor societati utopice, alternative;  

      Tema 3: Definirea conceptului de calitate globala a unui produs (acronim CG)

Proiect V-CG-D: Definirea conceptelor de calitate tehnica, biologica, ecologica si de mediu.

 

Directia 3. Studiul fenomenelor de cognitie (acronim C)

         Cuvinte cheie: stiinte cognitive, psihologie, psihometrie, semantica, semiotica, hermeneutica, parapsihologie, inteligenta artificiala, procesare neurala, logica fuzzy, teologie.

       Tema 1:  Conceptul de Informatie si raporturile sale cu Energia si Materia (acronim IEM)

      Tema 2:  Particular si universal in perceptia senzoriala (acronim PS)

      Tema 3:  Perceptia extrasenzoriala – modalitate de informare globala a viului (acronim PE)

 

Directia 4. Aplicatii tehnologice, bio-medicale si economice ale Complexitatii (acronim A)

      Cuvinte cheie: haos, controlul haosului, sincronizare haotica, comunicatii, aplicatii biomedicale, telediagnostic, pattern, biomimetica, bursa, agenti inteligenti, retele de interactiuni.

      Tema 1: Analiza si sinteza seriilor temporale (acronim ST)

Proiect A-ST-CF: Catalog de serii temporale complexe obtinute prin masuratori fizice;
Proiect A-ST-CN: Catalog de serii temporale complexe obtinute prin modele teoretice sau experimente numerice;
Proiect A-ST-M: Metode de evaluare cantitativa si clasificare a anizotropiilor temporale;
Proiect A-ST-F: Metode de determinare a caracterului fractal al seriilor temporale;
Proiect A-ST-CP: Corelatie temporala vs. Polidispersitate in analiza fractala a semnalelor;
Proiect A-ST-IC: Definirea unei clase de ”indici de complexitate” a semnalelor;
Proiect A-ST-RSF: Reconstructii in spatiul fazelor din seturi limitate de date;

      Tema 2: Aplicatii ale analizei de pattern in industrie (acronim P)

Proiect A-P-CS: Metode fractale de caracterizare a calitatii suprafetei;
Proiect A-P-FF: Metode de caracterizare a proceselor de fragmentare/fractura/rupere, cu aplicatii in industrie;
Proiect A-P-TP: Aplicatii ale ingineriei fractale in tehnologia pulberilor;
Proiect A-P-SE: Aplicatii ale ingineriei fractale in tehnologia suspensiilor si emulsiilor;
Proiect A-P-P: Specularea tendintelor naturale de pattern formation in unele procese industriale;

      Tema 3: Analiza complexa a fluctuatiilor de piata financiara (acronim F)

Proiect A-F-B: Metode complexe de analiza, caracterizare si monitorizare a fluctuatiilor de bursa;
Proiect A-F-IC: Monitorizarea fluctuatiilor la bursa folosind “indici de complexitate”;
Proiect A-F-FM: Metode complexe de evaluare a fluctuatiilor calitatii fortei de munca, cu aplicatii in management;

     Tema 4: Inginerie biomimetica (acronim B)

Proiect A-B-EQ: Aplicatii tehnologice ale fenomenelor de echipartitie;
Proiect A-B-RT: Aplicatii ale optimizarii geometriei sistemelor cu transport cuplat cu reactie;
Proiect A-B-BM: Aplicatii biomedicale inspirate de structuri si procese naturale;

     Tema 5: Analiza complexa si monitorizarea semnalelor fiziologice (SF)

Proiect A-SF-IC: Monitorizarea starii de sanatate folosind indicii de complexitate ai semnalelor fiziologice;
Proiect A-SF-MN: Aplicatii ale metodelor specifice dinamicii neliniare la evaluarea si monitorizarea starii de sanatate;
Proiect A-SF-DM: Aplicatii de data mining pentru evaluarea si monitorizarea starii de sanatate;
 

     Tema 6: Dezvoltarea de noi metode si echipamente in senzoristica (NS)

Proiect A-NS-ON: Folosirea obiectelor naturale ca (bio)senzori;

 

Cadrul deontologic
 
Un Microproiect ce poartă sigla CSC şi menţiunea Proiect Deschis este proprietate intelectuală a Centrului pentru Studii Complexe şi nu poate fi utilizat, multiplicat sau difuzat fără acordul explicit şi scris al CSC.
 
Activitatea în cadrul programului NEXUS debutează prin semnarea unui protocol de colaborare cu instituţia interesată (instituite de învăţământ, de cercetare, IMM etc.) în care se precizează: obiectivele comune, condiţiile concrete de desfăşurare a activităţilor, coordonatorii din partea fiecărei entităţi semnatare, inclusiv modalităţile şi condiţiile generale de valorificare ştiinţifică şi economică a rezultatelor obţinute. Pe parcursul derulării programului, oportunităţile ce apar sau dezvoltările cerute de evoluţia concreta a temei vor face obiectul, de la caz la caz, fie a unor acte adiţionale la protocolul de colaborare semnat fie a unor contracte economice de sine stătătoare.
 
Lucrările rezultate, comunicate şi/sau publicate, vor avea semnătura grupului de lucru dar vor include obligatoriu, la sfârşitul lucrării, menţiunea faptului că tema a fost elaborată în cadrul unui microproiect elaborat de CSC. De asemenea, atunci când este cazul, se va menţiona şi faptul că infrastructura tehnică a fost pusă la dispoziţie prin programul NEXUS
 
            In cazul obţinerii de rezultate ce pot fi valorificate economic prin brevetare,  CSC intră ca persoană juridică în cadrul colectivului de lucru evidenţiat în brevet şi cu un procent din drepturile băneşti ce revin în urma valorificării economice a brevetului, procent stabilit de colectivul de lucru, în comun şi de comun acord, în funcţie de complexitatea şi gradul de implicare al parţilor in cadrul proiectului.

 

 

© 2008 Centrul pentru Studii Complexe - centru UNESCO